Địa chỉ: Số 8 Hồ Sen - Lê Chân - Hải Phòng
Điện thoại: 0984.001.836 | 0947.832.268
Xưởng sửa chữa - Bảo hành

+ Trụ sở:

Số 8 - Hồ Sen - Hải Phòng

ĐT: 0316.262.494

+ Cơ sở 2: 

ĐC: Ngã 5 Kiến An - Hải Phòng

ĐT: 0316.555.860

+Cơ sở 3:

ĐC: TT Núi Đèo - Thủy Nguyên              

ĐT: 0316.289.552

+ Cơ sở 4: 

ĐC: Quán Toan - Hải Phòng

ĐT: 0947.832.268

Hỗ trợ

Hỗ trợ Yahoo    Hỗ trợ Skype    Google +

Hotline: 0984.001.836